Privacy beleid 

Privacy beleid van Porthandling B.V. na de wijziging van de wet op 25  mei 2018.

Beste klant,

Met ingang van 25 mei 2018 heeft ook Porthandling haar beleid omtrent privacy van de klanten aangepast. 

De klant gaat bij het gebruik van de website akkoord met cookies, ons privacy beleid en de algemene voorwaarden. 

Onze gegevens

Onze gegevens zijn via de volgende link te bekijken: Onze gegevens

Welke persoonsgegevens bewaren wij van u?

Indien u als gast op onze website bent (u kunt ook inloggen als gast) bewaren wij de volgende gegevens van u

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • IP-adres

Indien u een bestelling heeft geplaatst hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld tijdens schriftelijke correspondentie, bij telefonisch overleg of wanneer u een profiel op deze website aanmaakt
 • Internetbrowser en type apparaat (pc, tablet of mobieltje)
 • Bestelhistorie (online bestellingen)
 • Persoonlijke favorietenlijsten

Waarom slaan wij persoonsgegevens op?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn slaan wij de gegevens voor de volgende doeleinden op:

Uw bestelling leveren

Hiervoor hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen wij u op de hoogte houden over uw bestelling en deze uiteindelijk bezorgen. Wanneer het voor uw bestelling nodig is, delen wij uw gegevens met onze partners, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Uw account mogelijk maken

U maakt een eigen account aan zodat u allerlei zaken niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Wij bewaren ook uw eerdere bestellingen zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden. Erg handig. Voor deze service slaan wij deze gegevens op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en eventuele interesses.

Prijsvragen

Wanneer u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen wij de actie uitvoeren en de prijswinnaars bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Welke acties vinden onze klanten fijn?

Fraudebestrijding

Niemand zit te wachten op fraude, ook wij niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens ook om fraude te onderzoeken, te bestrijden en te voorkomen. Als het moet, geven wij voor dit doel klantgegevens aan de overheid.

Nieuwsbrieven en reclame

Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders bewaren wij uiteraard uw adresgegevens.

Samen zaken doen

Wij geven u graag de beste service. Daarvoor zijn elkaars telefoonnummer en e-mailadres wel handig.

Analyse website

Porthandling analyseert anonieme data van bezoekgedrag op onze website, zoals de volgorde waarin pagina’s worden bezocht, welke knoppen er worden aangeklikt en hoe lang bezoekers op een pagina verblijven. Zo kunnen wij het gebruikersgemak van onze de website verbeteren én onze producten en diensten beter afstemmen op de voorkeuren van onze klanten en bezoekers.

Wettelijke verplichting

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Leuker kunnen we het niet maken…

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Porthandling bewaard de gegevens zolang de klant geen bezwaar hierover maakt. Indien de klant langer dan 1 jaar niet actief is geweest mag Porthandling deze gegevens verwijderen. 

Bezwaar kan de klant schriftelijk dan wel via mail laten weten aan bedrijfskleding@porthandling.nl. Porthandling streeft om de gegevens van de klant binnen 10 werkdagen te verwijderen.

In deze mail dient aangegeven te worden: naam, e-mailadres en reden van afmelding. Dit geldt tevens voor de nieuwsbrief. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw gegevens nemen wij bijzonder serieus. Porthandling heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met ons. 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden

Porthandling verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dat nodig is om onze overeenkomst na te komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sommige partnerbedrijven hebben uw gegevens nodig om uw opdracht te voldoen. Zoals het bedrukken of borduren van uw producten en het verzenden ervan. 

Dit soort cookies gebruiken wij

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies maken dus geen inbreuk maken op uw privacy. Wist u dat u zich ook kunt afmelden voor cookies? Hiervoor stelt u uw internetbrowser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Via die instellingen kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt recht op openheid van zaken van ons. En terecht. Een kleine opsomming: het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons dus een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand te laten mailen naar u of naar een door u genoemde organisatie. Voor de veiligheid vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Tip: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Tenslotte willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Klik hier.

Heeft u verder nog vragen?

Stel u vragen per mail aan bedrijfskleding@porthandling.nl